aktualno
 
aktualno
merjenje bolečine s pomočjo VAS lestvice
vprašanja in odgovori

aktualno o bolečini Aktualno

 

Novo istraživanje PROACT pokazuje da kronična bol nije pravilno izmjerena

Rehabilitacija je smislena samo u kombinaciji s pravilno izabranim liječenjem boli lijekovima

Terapija perzistentne boli u starijih bolesnika - nove smjernice

 

 

 

Novo istraživanje PROACT pokazuje da kronična bol nije pravilno izmjerena

Stručnjaci pozivaju bolesnike da razgovaraju sa svojim liječnikom o aktivnijem pristupu ocjeni njihove boli


Listopad 2011.: Rezultati najnovijeg istraživanja PROACT* objavljeni u sklopu obilježavanja Europskoga tjedna borbe protiv boli (10.–14. 10. 2011.), koji je ove godine posvećen kroničnoj boli u leđima, pokazuju da kod više od polovice europskih bolesnika jačina boli nije pravilno ocijenjena.

 

Više od polovice (52 posto) europskih liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ne upotrebljava nikakve alate za mjerenje jačine bolesnikove boli1 usprkos činjenici da kronična bol pogađa jednu od pet2 odraslih osoba u Europi. Istraživanje u Finskoj pokazalo je da je bol uzrok zbog kojega svake godine 40 posto bolesnika posjećuje liječnike opće medicine.3 Približno 20 posto tih bolesnika ima bolove više od šest mjeseci.3

 

Poticaj za istraživanje* u kojem je sudjelovalo 1309 liječnika opće medicine iz 13 europskih država dala je skupina OPENMinds Primary Care (liječnici opće medicine s posebnim interesom za bol), a poduprla tvrtka Mundipharma International Limited (koju u Hrvatskoj zastupa Medis Adria d.o.o.). Glavni su zaključci da se 84 posto liječnika opće medicine slaže da je kronična bol jedno od stanja koja je najteže liječiti.1 81 posto liječnika također se slaže da kronična bol i njezin utjecaj na kvalitetu života u primarnom zdravstvu nisu dovoljno ocijenjeni.1 Pravilna ocjena boli i njezino mjerenje prvi su korak prema odgovarajućoj obradi i liječenju kronične boli,2, 4 zato su spomenuti zaključci zabrinjavajući.

 

 

Novi video lansiran tijekom Europskog tjedna borbe protiv boli Europskog saveza IASP društava za liječenje boli (EFIC) prikazuje utjecaj boli na kvalitetu bolesnikova života i potiče dijalog između bolesnika i liječnika, koji je izuzetno važan za poboljšanje obrade bolesnika s bolovima.

 

Paneuropski podaci otkrivaju nam da kronična bol može vrlo ozbiljno utjecati na dnevne aktivnosti osobe: spavanje, tjelesnu aktivnost i obavljanje kućnih poslova.2 Brojni ljudi s kroničnom boli manje su sposobni ili ne mogu više održavati odnose s članovima obitelji i prijateljima ili posjećivati društvene događaje.2

 

* PROACT in Pain Survey (Primary care Resources, Objectives And Challenges in Treatment of pain; Izvori u primarnom zdravstvu, ciljevi i izazovi liječenja boli)

 

Rezultati istraživanja OPENMinds poduprta su prethodno objavljenim sveeuropskim detaljnim istraživanjem u koje je bilo uključeno više od 4.000 odraslih osoba s kroničnim bolovima. 71 posto izvijestio je da su liječnici najčešće ocjenjivali jačinu boli na temelju njihova pričanja o doživljavanju boli, a ne pomoću ljestvice boli.2 Za usporedbu: samo 9 posto bolesnika s kroničnim bolovima izjavilo je da je liječnik ili drugi zdravstveni djelatnik njihovu bol ocijenio na temelju ljestvice boli.2

 

Skupina OMPC zagovara potrebu za aktivnijim pristupom ocjenjivanju kronične boli od strane bolesnika i liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a pritom se preporučuje češći i otvoreniji dijalog između bolesnika i liječnika.

 

U vezi s rezultatima istraživanja dr. Martin Johnson, član skupine OPENMinds Primary Care i RCGP Clinical Champion for Chronic Pain, izjavio je: "Svijest o utjecaju boli te o potrebi za poboljšanjem njezina ocjenjivanja i nadzora vrlo je važna. Bolesnici s kroničnom boli i njihovi liječnici moraju surađivati da se osigura redovita i cjelovita obrada. Pravilna obrada i ocjena boli mogu se postići savjetovanjem i uporabom pravih tehnika i pristupa. Pravilna ocjena boli od početka dugoročno vodi do boljega cjelokupnog liječenja i obrade.«

 

Tijekom europskog tjedna borbe protiv boli Europskog saveza IASP udruženja za liječenje boli (EFIC) izašao je novi videosnimak koji ističe utjecaj boli na kvalitetu bolesnikovog života i potiče dijalog između bolesnika i liječnika, koji je značajno ishodište za bolju ocjenu boli.


Profesor Hans Kress, predsjednik Europskog saveza udruženja za liječenje boli (EFIC), izjavio je: "Ocjena je vrlo važna za razumijevanje boli. S obzirom na to da su liječnici u primarnom zdravstvu u čestom kontaktu s bolesnicima koji doživljavaju kronične bolove imaju važnu ulogu u uspostavljanju zajedničkih ciljeva liječenja s definicijom bolesnikovih očekivanja u vezi sa svladavanjem boli. Vrlo je važno utvrditi je li za vrijeme obrade bolesnika utvrđeno bilo kakvo vidljivo poboljšanje jačine boli. To se ne može postići bez odgovarajućeg mjerenja i ocjenjivanja."

  1. Johnson M et al. OPENMinds Primary Care initiative. Poster EFIC kongres, Hamburg, Njemačka, 21.-24. rujan 2011
  2. Breivik H et al. Eur J Pain. 2006; 10(4): 287-333
  3. Mantyselka P et al. Pain. 2001; 89: 175-80
  4. Pain in Europe: A report.

 

Rehabilitacija je smislena samo u kombinaciji s pravilno izabranim liječenjem boli lijekovima


40 posto rehabilitacijskih postupaka provodi se zbog tegoba s kralježnicom (najčešće s križima). Svatko tko je zdravstveno osiguran ima pravo na medicinsku rehabilitaciju kad je bolestan (tako se npr. ni reuma ne liječi samo lijekovima već i fizioterapijom). Naravno da je važna i ocjena liječnika je li rehabilitacija, odnosno fizioterapija (fizikalna terapija) nužna.

 

Iscrpni programi individualne i grupne tjelovježbe, trening na aparatima i psihološka terapija poboljšavaju koordinaciju tijela i zglobova, funkciju zglobova, mišićnu snagu i izdržljivost te istodobno bolesnike uče kako smanjiti strah od kretanja i izgraditi zdravo ponašanje.

 

Često samo polovica bolesnika s bolovima u kralježnici ima korist od rehabilitacijskih postupaka. Naime:

  • Za 45 % bolesnika izvođenje programa rehabilitacije zbog bolova posve je nemoguće ili umjereno do jako onemogućeno.
  • Samo 28,3 % liječnika i 23,6 % fizioterapeuta prepoznaje koliko bol kod njihovih bolesnika snažno utječe na izvođenje i uspjeh fizioterapije.
  • Što je jača bolesnikova bol, to su jači njezini učinci na opće stanje tijela, noćno spavanje, aktivnosti općenito, raspoloženje i to je lošiji nadzor boli. Kakvoća života nakon rehabilitacije ponekad može biti čak lošija nego prije.

Ako bolesnici ne dobiju pravilnu terapiju boli lijekovima, često od rehabilitacije nemaju nikakve koristi.

 

Zaključak: Prije rehabilitacije ili fizioterapije važno je da bolesnik svojemu liječniku pokaže koliko je jaka njegova bol. Samo tako liječnik može ublažiti njegove bolove izborom prave analgetičke terapije i smanjiti bolove u tolikoj mjeri da je bolesnik sposoban obavljati fizioterapiju. Važno je da bolesnik upita svojega liječnika i za VAS-skalu za mjerenje boli, kojom može mjeriti svoju bol i voditi dnevnik boli.

 

Izvor: Opti-B-Ox, IFNAP Nürnberg, voditelj ispitivanja: dr. Gerhard Müller-Schwefe


 

Terapija perzistentne boli u starijih bolesnika - nove smjernice

 

U svibnju 2009. godine Američko udruženje za gerijatrijsku medicinu izdalo je nove smjernice (nadogradnja smjernica iz 2002.) za liječenje trajne i ponavljane (perzistentne) boli u starijih bolesnika s namjerom da stariji bolesnici budu bolje liječeni. Preporuke su udružene u četiri skupine koje se odnose na uporabu neopioidnih analgetika (uključujući paracetamol i NSAR), opioidnih analgetika, pomoćnih lijekova i dr.

 

Perzistentna bol vrlo je česta među starijim ljudima, osobito među onima koji imaju degenerativne promjene u kralježnici ili zglobovima, artritis ili boluju od raka. Ako perzistentnu bol ignoriramo ili je nepravilno liječimo, može pogoršati kvalitetu spavanja, prouzročiti depresiju, anksioznost… Perzistentna bol nije normalan dio starenja i ne smijemo je ignorirati.

 

Nove smjernice između ostaloga preporučuju da se kao početna terapija i terapija održavanja u bolesnika s blagom mišićno-skeletnom boli preporučuje paracetamol. Za razliku od preporuka iz 2002. godine jasno je izraženo upozorenje da se u najvećoj mjeri mora izbjegavati uporaba nesteroidnih protuupalnih lijekova (NSAR: acetilsalicilna kiselina, ketoprofen, naproksen, etodolak, meloksikam, ibuprofen, diklofenak) i inhibitora COX-2 (celekoksib, etorikoksib, valdekoksib), koji se sada često propisuju na početku obrade perzistentne boli. Morali bi se upotrebljavati rijetko i samo kod pomno odabranih bolesnika kod kojih drukčiji pristup nije moguć; naime korist njihove dugotrajne uporabe nije veća od rizika pojave komplikacija u probavnom i krvožilnom sustavu.

 

Nove preporuke također navode da su svi bolesnici koji imaju umjerene do jake bolove i smanjenu kvalitetu života zbog bolova primjereni kandidati za uvođenje liječenja opioidnim analgeticima (npr. oksikodon, morfin, buprenorfin, fentanil) bez prethodnoga uvođenja NSAR i COX-2 inhibitora.

Za liječenje umjerene do jake boli u Hrvatskoj je u obliku tableta koje se uzimaju svakih 12 sati dostupan lijek s djelatnom tvari: oksikodonom. Oksikodon jest inovativan analgetik s nastupom djelovanja već unutar jednoga sata, koji putem produljenoga oslobađanja omogućuje 12-satno ublažavanje boli. Dostupan je u dvije jakosti pa liječnici mogu odgovarajuće prilagoditi dozu bolesnikovoj boli. Opioidni analgetici u obliku flastera, koji se uzimaju samo jedanput u nekoliko dana, kod starijih su manje primjereni jer ne omogućuju svakodnevnu (čak svakih 12 sati) prilagodbu doze bolesnikovoj boli pa liječenje može biti vrlo nepredvidljivo. Osim toga apsorpcija kroz kožu kod starijih osoba nije predvidljiva jer se koža stanjuje, a potkožno masno tkivo smanjuje, pa su moguće ozbiljne nuspojave.

 

Za određivanje jakosti boli, a time i odgovarajućega liječenja liječnici preporučuju uporabu VAS-skale za mjerenje boli, koju možete ovdje i naručiti.


 
Inicijativa Hrvatskoga društva za liječenje boli s ljubaznom potporom poduzeća Medis Adria
 
Pristupom, pregledavanjem, odnosno uporabom ove internetske stranice potvrđujete da ste pročitali i razumjeli
te da se slažete s pravnom obavijesti i drugim ograničenjima uporabe ove stranice.